Aktuality
Terénní osobní asistence Centrum Kaňka
více
Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Porovnání položek výpočtu cen stoková síť Vlastiboř v roce 2023
více
Porovnání položek výpočtu cen stoková síť Svinky v roce 2023
více
Porovnání položek výpočtu cen vodného v roce 2023
více
Letní svoz odpadu
více
Jmenování členů okrskové volební komise
více
Stanovení počtu volebních okrsků
více
Sbírka textilu pro Diakonii Broumov
více
Vybavení kulturního domu Vlastiboř
více
ASEKOL
enviromentální vyúčtování
více
REMA systém
enviromentální vyúčtování
více

4.3. - 8.3. ZAVŘENO DOVOLENÁ


Osvědčení pro sběrné místo 2024
více

Úřední dny:

st 31.1. 8:00 - 12:00 čt 1.2. 12:00 - 16:30


Rozpočtová změna č.14
více
Oprava rozvodů vody a odpadů kulturního domu
více
Poplatky v roce 2024
více

13.12. ZAVŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD


Schválený rozpočet na rok 2024
více
Střednědobý rozpočet 2025-2027
více
Návrh rozpočtu 2024
více
Návrh střednědobého rozpočtu 2025-2027
více
Rozpočtová změna č.13
více
Provozní náklady obchodu potravin Vlastiboř
více

Dnes 13.11.2023 z technických důvodů zavřeno


Rozpočtová změna č.12
více
Rozpočtová změna č.11
více
Rekonstrukce sociálního zázemí kempu Rytíř
více
Rozpočtová změna č.10
více
Rozpočtová změna č.9
více
Rozpočtová změna č.8
více
Rozpočtová změna č.7
více
Schválený závěrečný účet 2022
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
více
Obnova parkovacích a odstavných ploch Vlastiboř
více
Rozpočtová změna č.6
více
Rozpočtová změna č.5
více
Rozpočtová změna č.4
více
Rozpočtová změna č.3
více
Rozpočtová změna č.2
více
Rozpočtová změna č.1
více
Rozpočtová změna č.12
více
Vodovod Vlastiboř
více
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Rozpočtová změna č.11
více
Návrh rozpočtu na rok 2023
více
Rozpočtová změna č.10
více
Výsadba zeleně Vlastiboř
více
Rozpočtová změna č.9
více
Rozpočtová změna č. 8
více
Rozpočtová změna č. 7
více
Jednorázový příspěvek na dítě
více
Rozpočtová změna č. 6
více
Rozpočtová změna č. 5
více
Informace - Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
více
Schválený závěrečný účet 2021
více
Rozpočtová změna č. 4
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021
více
Návrh závěrečného účtu 2021
více
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Registrační číslo 1: nepřijat Registrační číslo 2: nepřijat Registrační číslo 3: nepřijat Registrační číslo 4: přijat Registrační číslo 5: nepřijat Registrační číslo 6: nepřijat Registrační číslo 7: nepřijat Registrační číslo 8: přijat Registrační číslo 9: přijat Registrační číslo 10: nepřijat Registrační číslo 11: nepřijat
více
Kotlíkové dotace
více
Rozpočtová změna č.3
více
Rozpočtová změna č.2
více
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁVROVKA - VLASTIBOŘ
Č. j: ZŠ SU 276/2022 Z Á P I S DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti proběhne na základě zákona č. 67/2022 Sb. v pátek 24. června 2022 od 10.00 do 15.00 hod. v prostorách MŠ Vávrovka ve Vlastiboři. Ve ,,zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. zákonný zástupce přinese: doklad totožnosti dítěte (vízum strpění nebo dočasné ochraně) pas a vízum zákonného zástupce rodný list dítěte (pokud máte) doklad o přechodném bydlišti pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování Kritéria pro přijímání dětí: místo pobytu cizince ve Vlastiboři věk dítěte ředitelka školy Mgr. Irena Benešová
více
HZS informuje - Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
více
Výstavba mateřské školy Vlastiboř
více
Obnova místní komunikace 4c Vlastiboř
více
Rozpočtová změna č.1
více
Komplexní obnova a rozšíření sportovního areálu Vlastiboř
více
Výstavba dětského hřiště Vlastiboř
více
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 15/2021
více
Střednědobý rozpočet 2022-2024
více
Návrh střednědobého rozpočtu 2022-2024
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 14/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 13/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 12/2021
více
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř 2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 11/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 10/2021
více
Výstavba mateřské školy Vlastiboř
více
Pořízení obecní techniky
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 9/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 8/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 7/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 6/2021
více
Schválený závěrečný účet za rok 2020
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 5/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 4/2021
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020
více
Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka
Vítáme Vás na webové stránce Mateřské školy Vlastiboř - Vávrovka. Jsme jednotřídní mateřská škola spadající pod ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně jako detašované pracoviště. Kapacita školy je 24 dětí. Provoz školy je od 6:30 do 16:30. Přijímány jsou děti ve věku 3 - 6 let (děti dvouleté mohou být přijaty pokud v daném školním roce dovrší třech let). Personálně je provoz zajištěn 2 učitelkami a 1 provozní pracovnicí. Strava je dovážena ze ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně. Pro další informace sledujte web obce Vlastiboř a FB stránky, kde nás najdete jako "Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka". V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle 730 811 494 (Mgr. Kamila Veselá - vedoucí učitelka, Bc. Kamila Kadlecová - učitelka) nebo na e-mailu msvlastiborvavrovka@seznam.cz
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 3/2021
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
více
Rozpočtové změny - schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
více
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
více
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
více
Rozpočet na rok 2021 Svazku obcí – SOBĚSLAVSKO
více
Schválený rozpočet 2021
více
Rozpočtové opatření č. 15
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Návrh střednědobého vžýhledu rozpočtu svazku obcí - Soběslavsko do roku 2024
více
Návrh rozpočtu DSO Soběslavsko na rok 2021
více
Návrh rozpočtu 2021
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Nahlášení stavu vodoměru
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Technické prostředky k zajištění sportovní činnosti Vlastiboř
více
Oprava střechy veřejné budovy obce
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Závěrečný účet za rok 2019
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2019
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Návrh závěrečného účtu 2019
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výměna zdroje tepla ve víceúčelové budově v obci Vlastiboř u Soběslavi
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2020
více
Výstavba mateřské školy v obci Vlastiboř
více
Prodejna potravin Vlastiboř
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtové optaření č. 6
více
Rozpočtové optaření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více

Příspěvek na dětský tábor

Obec Vlastiboř poskytuje příspěvek ve výši 500,-Kč na dětský tábor pro děti do 15 let, které mají v obci trvalý pobyt.

Formuláře pro příspěvek si můžete vytisknout na webových stránkách obce nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.


Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022
více
Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
více
Oznámení o schválení Rozpočtu na rok 2019 Svazku obcí
více
Rozpočtové opatření č.11
více
vedoucí souboru Zdeňka Boháčová Vlastiboř čp.71 Soběslav 392 01 tel: 776 138 839
více
Rozpočtové opatření č.10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
více
Rozpočtové opatření č.8
více
Kompostárna Vlastiboř - systém pro separaci BRO
více
Účetní obce
ucetniobcevlastibor@centrum.cz
více
Rozpočtové opatření č.6
více
Příspěvek na dětský tábor
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Schválený závěrečný účet za rok 2017
více
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tomáš Kaspřík e-mail: kasprik@gmail.com
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozpočtové opatření č.11
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.10
více
rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočet na rok 2018
oznámení o schválení
více
Oprava místní komunikace 7c Vlastiboř
více
Víceúčelové hřiště
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
Svazek obcí - TDO Lužnice
více
Oznámení o zveřejnění rozpoč. opatř. č. 2/2017
více
Rozpočtové opatření č.7
více
Rozpočtové opatření č.6
více
Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření 2/2017 TDO Lužnice
více
Rozpočtové opatření č.5
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastiboř na roky 2017-2021
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Vlastibořské párovky 1.4.2017
více
Historie souboru
více
Rozpočtové opatření č.1
více
Staré fotografie
více
20 let Blaťáckého souboru písní a tanců ve Vlastiboři
V roce 1986 byl u příležitosti výročí 20 let souboru vydán malý přehled, který napsal pan Jan Chlaň.
více
Vystoupení Želeč
více
Vlastibořské párovky 2016
více
Vystoupení Hlavatce
více
Vystoupení Roudná
více
Horní Bukovsko
více
Obnovení souboru
více
Registr oznámení
více

Spuštěny nové internetové stránky.