Dotace a příspěvky
Pořízení obecní techniky
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
Technické prostředky k zajištění sportovní činnosti Vlastiboř
Oprava střechy veřejné budovy obce
Výměna zdroje tepla ve víceúčelové budově v obci Vlastiboř u Soběslavi
Prodejna potravin Vlastiboř

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště


Kompostárna Vlastiboř - systém pro separaci BRO
Kompostárna Vlastiboř - výstavba, technologie
Oprava místní komunikace 7c Vlastiboř
Víceúčelové hřiště