Dotace a příspěvky
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř 2022
Vodovod Vlastiboř
Výsadba zeleně Vlastiboř
Výstavba mateřské školy Vlastiboř
Obnova místní komunikace 4c Vlastiboř
Komplexní obnova a rozšíření sportovního areálu Vlastiboř
Výstavba dětského hřiště Vlastiboř
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř 2021
Pořízení obecní techniky
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
Technické prostředky k zajištění sportovní činnosti Vlastiboř
Oprava střechy veřejné budovy obce
Výměna zdroje tepla ve víceúčelové budově v obci Vlastiboř u Soběslavi
Prodejna potravin Vlastiboř

Slavnostní otevření víceúčelového hřiště


Kompostárna Vlastiboř - systém pro separaci BRO
Kompostárna Vlastiboř - výstavba, technologie
Oprava místní komunikace 7c Vlastiboř
Víceúčelové hřiště