Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 18.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 18.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 18.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 18.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: ing. Vlastimil Smítka
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Bc. Marek Kovařík
Funkce: místostarosta

Jméno: Jaroslav Kostečka

Jméno: Pavel Nečas
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Jan Roháček
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Josef Šťastný
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Miroslav Vondruška

Jméno: Tomáš Zelenka
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: člen kulturní a sportovní komise

Jméno: Jana Zelenková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.