Kontakt

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tomáš Kaspřík
e-mail: kasprik@gmail.com