Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Registrační číslo 1: nepřijat
Registrační číslo 2: nepřijat
Registrační číslo 3: nepřijat
Registrační číslo 4: přijat
Registrační číslo 5: nepřijat
Registrační číslo 6: nepřijat
Registrační číslo 7: nepřijat
Registrační číslo 8: přijat
Registrační číslo 9: přijat
Registrační číslo 10: nepřijat
Registrační číslo 11: nepřijat


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁVROVKA - VLASTIBOŘ

Č. j: ZŠ SU 276/2022

Z Á P I S DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti

proběhne na základě zákona č. 67/2022 Sb.

v pátek 24. června 2022 od 10.00 do 15.00 hod. v prostorách MŠ Vávrovka ve Vlastiboři.

Ve ,,zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

zákonný zástupce přinese:
doklad totožnosti dítěte (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
pas a vízum zákonného zástupce
rodný list dítěte (pokud máte)
doklad o přechodném bydlišti
pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování

Kritéria pro přijímání dětí:
místo pobytu cizince ve Vlastiboři
věk dítěte

ředitelka školy
Mgr. Irena Benešová


Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka

Vítáme Vás na webové stránce Mateřské školy Vlastiboř - Vávrovka. Jsme jednotřídní mateřská škola spadající pod ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně jako detašované pracoviště.
Kapacita školy je 24 dětí.
Provoz školy je od 6:30 do 16:30.
Přijímány jsou děti ve věku 3 - 6 let (děti dvouleté mohou být přijaty pokud v daném školním roce dovrší třech let).
Personálně je provoz zajištěn 2 učitelkami a 1 provozní pracovnicí.
Strava je dovážena ze ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně.
Pro další informace sledujte web obce Vlastiboř a FB stránky, kde nás najdete jako "Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka".
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle 730 811 494 (Mgr. Kamila Veselá - vedoucí učitelka, Bc. Kamila Kadlecová - učitelka) nebo na e-mailu msvlastiborvavrovka@seznam.cz