Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁVROVKA - VLASTIBOŘ

Č. j: ZŠ SU 276/2022

Z Á P I S DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2022/2023 pro ukrajinské děti

proběhne na základě zákona č. 67/2022 Sb.

v pátek 24. června 2022 od 10.00 do 15.00 hod. v prostorách MŠ Vávrovka ve Vlastiboři.

Ve ,,zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

zákonný zástupce přinese:
doklad totožnosti dítěte (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
pas a vízum zákonného zástupce
rodný list dítěte (pokud máte)
doklad o přechodném bydlišti
pro děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, nutno potvrzení o pravidelném očkování

Kritéria pro přijímání dětí:
místo pobytu cizince ve Vlastiboři
věk dítěte

ředitelka školy
Mgr. Irena Benešová