Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁVROVKA - VLASTIBOŘ

V Sudoměřicích u Bechyně 6. 4. 2022

Č. j: ZŠ SU 169/2022


Z Á P I S


do Mateřské školy Vávrovka ve Vlastiboři na školní rok 2022/2023

proběhne dle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění

v pondělí 9. května 2022
a v úterý 10. května 2022

vždy dopoledne od 9.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 16.00 hod. v prostorách MŠ

zákonný zástupce přinese:

občanský průkaz
rodný list dítěte
potvrzení o očkování od lékaře


ředitelka školy
Mgr. Irena BenešováV Sudoměřicích u Bechyně 6.4.2022
Č. j.169/2022


Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně IČO: 60062011

________________________________________
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


1) Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem školní
docházky (pro ně je vzdělávání v MŠ povinné) - tuto povinnost ukládá ředitelce základní
školy a mateřské školy zákon č. 561/2004 § 34, odst. 4 v platném znění – má - li dítě
trvalé bydliště v obci, která MŠ zřizuje nebo v obcích, které patří do spádového obvodu
školy: 3 body


2) Dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo nejméně 4. roku věku (§ 34 odst. 3
školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017): 2 body

3) Doba podání žádosti (opakované podání): 1 bod

4) Dítě s trvalým bydlištěm v obci Vlastiboř: 3 body

5) Dítě, které patří do spádového obvodu školy: 1 bod

6) Dítě, jehož sourozenec již místní MŠ navštěvuje: 1 bod

7) Dítě mladší 3 let, které dosáhne 3 let do konce kalendářního roku: – 1 bod

8) Dítě mladší 3 let, které dosáhne 3 let na konci školního roku: – 2 body

9) Ostatní děti dle volné kapacity MŠ - nejvýše do 24 dětí.Ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Irena Benešová