Mateřská škola Vlastiboř - Vávrovka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Registrační číslo 1: nepřijat
Registrační číslo 2: nepřijat
Registrační číslo 3: nepřijat
Registrační číslo 4: přijat
Registrační číslo 5: nepřijat
Registrační číslo 6: nepřijat
Registrační číslo 7: nepřijat
Registrační číslo 8: přijat
Registrační číslo 9: přijat
Registrační číslo 10: nepřijat
Registrační číslo 11: nepřijat