Úřední deska
Oznámení svozu domovního odpadu v letním režimu
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020

Nařízení k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví.


Dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Ministerstvo vnitra ČR informuje


Informace o nákazové situaci Covid-2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje

Informace k vyhlášení nouzového stavu


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Zápis do prvních tříd - Základní škola Soběslav

Vedení Základní školy Soběslav oznamuje zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021.
Den otevřených dveří a zábavné odpoledne - 11. března 2020 od 15:00 do 17:30 hodin.


Prodej dřeva

Obec Vlastiboř prodává palivové dřevo z těžby


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy


Správa o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet 2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí.


Schválený rozpočet obce na rok 2019
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva


Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastiboř
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení opatrovníka


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení obce Vlastiboř opatrovníkem dědiců