Úřední deska
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Zápis do 1. ročníku ZŠ Sudoměřice u Bechyně
Zápis do 1. ročníku ZŠ Sudoměřice u Bechyně
Zveřejnění seznamu nedostatečně idetifikovaných vlastníků
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez nebo odstranění dřevin
Oznámení termínů zimního svozu komunálního odpadu
Jednorázový příspěvek na dítě
Informace - Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Kotlíkové dotace
Oznámení termínu letního svozu komunálního odpadu
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav pro školní rok 2022/2023, povinná školní docházka
HZS informuje - Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
Informace pro zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
Výstavba mateřské školy Vlastiboř
Informace o nadcházející celkové rekonstrukci budovy Obvodního oddělení PČR v Soběslavi
nábor Policie ČR
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
Informace k dani z nemovitých věcí
Informace k problematice nákazy COVID-19
Informace COVID vs. chřipka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Správa o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet 2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí.


Schválený rozpočet obce na rok 2019
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva


Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastiboř
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení opatrovníka


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení obce Vlastiboř opatrovníkem dědiců