Úřední deska
Prodej dřeva

Obec Vlastiboř prodává palivové dřevo z těžby


Digitalizace televizního vysílání DVB-T2

nový vysílací standard DVB-T2


Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 20.02.2020 od 10:00 hodin


INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finanční úřad pro Jihočeský kraj,Územní pracoviště v Soběslavi informuje:
INFORMACE K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy


Správa o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet 2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí.


Schválený rozpočet obce na rok 2019
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva


Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastiboř
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení opatrovníka


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení obce Vlastiboř opatrovníkem dědiců