Úřední deska
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Vlastiboř
Výkaz po hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Výkaz zisku a ztráty - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Rozvaha 2020 - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Závěrečný účet za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Oprava a vybavení obchodu potravin Vlastiboř
Informace k dani z nemovitých věcí
Informace k problematice nákazy COVID-19
Informace COVID vs. chřipka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci


Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Opatření obecné povahy


Správa o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet 2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v katastru nemovitostí.


Schválený rozpočet obce na rok 2019
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva


Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2016
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastiboř
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení opatrovníka


Komplexní pozemková úprava Vlastiboř

Oznámení o ustanovení obce Vlastiboř opatrovníkem dědiců